Chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường (một sáng tạo mới về lý luận): Sách tham khảo\

Sách đi sâu nghiên cưú lý luận và thực tiễn cải cách mở cửa, trong đó tập trung trình bày con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc; phân tích hệ thống 1 loạt quan điểm lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc về bản chất của chủ nghĩa xã hội, quan hệ giữa kế hoạch với thị trường, mục tiêu và c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cung, Kim Quốc
Đồng tác giả: Cố, Quang Thanh, Trương, Đạo Căn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn