Hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề kiểm toán viên quan tâm: sách chuyên khảo\

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Thế Chi (chủ biên)
Đồng tác giả: Phạm, Tiến Hưng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn