Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn)
Đồng tác giả: , Lường Thị Lan (biên soạn), Nguyễn, Văn Dương (biên soạn), Vũ, Thị Kim Yến (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7041 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn