Cẩm nang hướng dẫn chi tiêu, mua sắm tiếp khách, hội họp, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước tron cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015

Lưu vào:
Tác giả chính: Tài Thành (hiệu đính)
Đồng tác giả: Vũ, Thanh (hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.034 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn