Cộng đồng kinh tế Asean (AEC): Bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế. Sách chuyên khảo\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Sơn
Đồng tác giả: Nguyễn, Anh Thu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Chủ đề:
AEC
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.59 C455đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn