Handbook of public administration: Sổ tay hành chính công

Lưu vào:
Tác giả chính: Jack Rabin
Đồng tác giả: Gerlald J. Miller, W. Bartley Hildreth
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351 H105d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn