Eco-Cities sharing european and Asian best practices and experiences: Thành phố sinh thái qua kinh nghiệm và thực tiễn và của Châu Âu và Châu Á

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Select Books Pte Ltd, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.76 E201-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn