Kỷ yếu hoạt động của Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội khóa X: Nhiệm kỳ 1997 - 2002. Quyển 1

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn