Văn học các nước Asean

Sách giới thiệu các bài nghiên cưú về văn học các quốc gia Đông Nam á, về quá trình hình thành, phát triển và những đặc điểm riêng của văn học mỗi nước phân tích thần thoại các nước Asean, kèm theo so sánh với thần thoại Việt Nam, phản ánh sự phát triển của loại hình tiểu thuyết trong nền văn học As...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn