Thành tưụ khảo cổ học Việt nam 1945 - 1980

Sách giới thiệu tình trạng khảo cổ học dưới thời Pháp thuộc; công tác nghiên cưú khảo cổ ở Việt Nam từ 1945 đến 1980 với những phát hiện mới gồm những di tích và những hiện vật thời đại đá cũ, đá giữa và mới, kim khí và thời đại phong kiến góp phần xây dựng lại quá khứ dân tộc Việt Nam và loài người...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban KHXH Việt nam. Viện Thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1981
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Th107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn