Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng qua các nhiệm kỳ đại hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Văn Thống
Đồng tác giả: Đỗ, Xuân Tất, Trần, Duy Hưng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Đức, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 C455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn