Văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, quản lý và tinh giản biên chế cán bộ công chức, viên chức mới nhất

Lưu vào:
Tác giả chính: Quý Lân
Đồng tác giả: Kim, Phượng (Sưu tầm - hệ thống hóa,)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.6 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn