Bản hướng dẫn của viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Sách giới thiệu nội dung 30 phòng trưng bày của bảo tàng Cách mạng Việt Nam với 4 phần chính: giới thiệu về đất nước, nền văn hóa, truyền thống chống ngoại xâm của ông cha; phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến 1945; cuộc kháng chiến chống Pháp; đấu tranh chống Mỹ - Diệm và xây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1960
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 B105h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn