Một số quy định về thi hành án dân sự\

Giới thiệu thông tư liên tịch số 12/2001 hướng dẫn về thời hiệu thi hành án dân sự, những trường hợp chưa có điều kiện thi hành án, kê biên, giao bảo quản, xử lý tài sản để thi hành án

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Chân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!