Đảng Cộng sản Việt Nam: Qua một số sách báo khoa học thế giới\

Sách giới thiệu những kết luận có căn cứ khách quan và cơ sở khoa học của một số nhà nghiên cưú nước ngoài ở nhiều khía cạnh khác nhau về Đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận con đường đúng đắn mà Đảng ta đã chọn, cách mạng và khoa học là thuộc tính của chủ nghĩa Mác Lê nin và cũng là thành tích của Đả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1980
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn