Thành phố cổ nhất của nền văn minh chuyển tới ấn độ\

Giới khảo cổ học ấn độ vừa phát hiện một thành phố cổ nhất thế giới có niên đại 7.500 TCN, tại Surát, miền tây ấn độ. Các di chỉ, đồ dùng và xương của cộng đồng dân cư sống cách đây 9.500 năm. Với mốc thời gian này, ấn độ đã trở thành địa điểm người tiền sử xây dựng đô thị cổ nhất thế giới, thay cho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Chí
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!