Những hiện vật tàng trữ tại Viện bảo tàng lịch sử Việt nam về văn hóa Bắc sơn\

Với 4 phần chính cùng với ảnh minh họa, tài liệu nêu lên đặc điểm của nền văn hóa Bắc sơn, giới thiệu những di vật được khai quật và sơ lược một số tài liệu về cổ nhân học như di cốt người, xương sọ trong các địa điểm văn hóa Bắc sơn đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng lịch sử Việt nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Trần Tiêu
Đồng tác giả: Phạm, Văn Kỉnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1969
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Nh556h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn