Hindu và Hồi giáo trong mối xung đột ấn độ - Pakistan\

Cuộc xung đột hiện nay đang âm ỉ và có nguy cơ bùng nổ giữa ấn độ và Pakistan, có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân về tôn giáo: sự mâu thuẫn giữa đạo Hindu và Hồi giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!