Về sự xung đột tôn giáo ở ấn Độ hiện nay\

Tôn giáo ở ấn độ gồm hai bộ phận chính: tôn giáo bả địa và tôn giáo ngoại lai, mâu thuẫn hai tôn giáo này có lịch sử từ lâu đời, nguyên nhân dẫn đến sự xung đột xuất phát từ kinh tế, chính trị...

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Quốc Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!