Những chuyện cổ, kim về tài ứng xử\

Sách tuyển chọn và giới thiệu những mẩu chuyện về tài ứng xử, thể hiện trí thông minh trong việc xử lý các huống trong cuộc sống của các nước trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Bội Tuyền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 646.7 Nh556c
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về