Trích dẫn APA

Cao, X. P., & Trần, T. L. (1997). Ấn Độ xưa và nay. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Cao, Xuân Phổ, and Thị Lý Trần. Ấn Độ Xưa Và Nay. Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997.

Trích dẫn MLA

Cao, Xuân Phổ, and Thị Lý Trần. Ấn Độ Xưa Và Nay. Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.