Tư tưởng giải thoát trong triết học ấn độ\

Sách giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng giải thoát và nội dung của tư tưởng đó trong mỗi trường phái triết học ấn độ cổ đại; nghiên cưú ý nghĩa lịch sử to lớn và ảnh hưởng của tư tưởng giải thoát đến đời sống tinh thần, đạo đức của nhân dân ấn độ xưa và nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn