8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại\

8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại cần các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình Hội nhập nền kinh tế thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thế Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!