Kê khai tài sản cần thực chất: Cùng bàn luận\

Một số ý kiến đóng góp xung quanh việc tổ chức kê khai tài sản đối với các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp làm sao được tiến hành chặt chẽ, tránh hình thức, không đánh giá được mức thu nhập của cá nhân...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!