Triều đại Gandhi\

Đảng Quốc đại do bà Sonia Gandhi thắng đa số phiếu trong cuộc bầu cử QH ấn Độ; những thuận lợi và không ít khó khăn khi đảng này lên cầm quyền do sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu trong xã hội ấn Độ

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!