Trên những nẻo đường đất nước\

Tuyển tập ảnh ghi lại những hình tượng đẹp và hào hùng trong cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cưú nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh Trường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Tr254n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn