Về cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước

Tài liệu giới thiệu nội dung nghiên cưú cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước cùng với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trường hành chính quốc gia
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.6 V250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn