Đường vòng và lối vào: Những chiến lược ý nghĩa ở Trung Hoa, ở Hy Lạp\

Sách tìm hiểu thuật tiếp cận gián tiếp, thuật diễn đạt và ứng xử vòng vo, ám chỉ, bóng gió có trong văn hóa Trung Hoa và đông Á cổ từ đó đề cập tới nhiều vấn đề triết học, mỹ học, văn hóa học quan trọng, quan điểm nhận thức tiếp cận sự việc từ nhiều đường vòng đến bao quát tổng thể sự vật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jullien Francois
Đồng tác giả: Hoàng, Ngọc Hiến (dịch), Minh Chi (dịch), Phan Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.44 Đ561v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn