1000 năm Thăng Long - Hà Nội.Tập 1: A Milliennium of ThangLong - HaNoi

Tập ảnh giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Tuyết Mai (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 M458n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn