Công đoàn với việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, lao động và giải quyết tranh chấp lao động\

Sách giới thiệu nội dung và quy trình ký kết thỏa ước lao động tập thể, cũng như vai trò của công đoàn trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động trong giai đoạn hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Vượng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.3 C455đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn