Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường

Sách đề cập đến thực trạng công nghệ, thái độ của doanh nghiệp đối với trách nhiệm bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm môi trường ở Phú Thọ, Hải Phòng và Hà Nội; phân tích các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường, tổn thất và các giải pháp khắc phục ở từng địa phương, cùng các kinh nghiệm bảo vệ môi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Bá Thuỷ (biên soạn)
Tác giả tập thể: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và chính trị thế giới.
Đồng tác giả: Đặng, Phương Hoa (biên soạn), Trần, Văn Tùng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.7 A107h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn