Nghệ thuật sống: Tâm Đức tiền nhân\

Sách giúp bạn đọc hiểu về cách ứng xử của người xưa vừa mang tính chất giáo dục vừa mang sắc thái khuyên răn con người nên làm điều gì, không nên làm điều gì trong cuộc sống. Nội dung truyện đề cao nhân nghĩa ghét gian tà và bài học đối với mọi người cần phải có lòng khoan dung độ lượng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thường Nhiên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 158 Ngh250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn