Ứng dụng logic hình thức (trong quản lý hành chính nhà nước)/

Nội dung sách đề cập vấn đề logic học B5870và vai trò của nó trong quản lý hành chính Nhà nước, một số lỗi logic hình thức có thể xảy ra trong quản lý hành chính Nhà nước và một số định hướng ứng dụng trong đào tạo và quản lý hành chính Nhà nước hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Anh Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.597 Ư556d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn