Triết học Ấn Độ - Nghiên cứu và phê bình\

Sách đưa ra lời giải thích về các hệ thống riêng B5934biệt của triết học Ấn Độ; tóm tắt lịch sử của các hệ thống triết học Ấn Độ, bao gồm B5939các tư tưởng kinh Veda, Kỳ Na giáo, giáo lý Phật giáo, Yoga, Vedanta với chú tích phát âm, biểu đồ thời gian, mục lục tham khảo và chú giải ngôn ngữ địa phươ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sharma Chandradhar
Đồng tác giả: Nguyễn, Kim Dân (dịch), Phạm, Ngọc Đỉnh (hiệu đính)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn