1000 năm Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội\

Sách giới thiệu bộ ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Nhưng về Hà Nội nhân kỷ niệm hướng tới 100 Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội (1010-2010)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nhưng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 M458n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn