Đàn ông đến từ sao hoả đàn bà đến từ sao kim: Men are from Mars Women are Venus\

Sách đưa ra những hướng dẫn cơ bản đề hiểu người khác phái qua sự giao tiếp, từ đó quan tâm đến nhau hơn dẫn đến một sự chuyển đổi tích cực trong các mối quan hệ con người với con người

Lưu vào:
Tác giả chính: Gray John
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 152.4 Đ105ô
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn