Ấn tượng Thăng Long Hà Nội

Sách tập hợp các bài viết báo, tạp chí khái quát về Thăng Long-Hà Nội ở nhiều lĩnh vực khác nhau vào những giai đoạn lịch sử khác nhau; khẳng định bề dày văn hoá đất ngàn năm văn vật

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Việt Mỹ (tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 Â121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn