Thiếu phụ nữ-nguy cơ đe dọa trong tương lai

Báo động tình hình dân số thế giới hiện nay về các hiện tượng lão hóa, phong trào di cư, đặc biệt là nạn phân biệt trọng nam khinh nữ ở các nước Trung quốc, Ấn Độ đang là mối đe dọa trong tương lai nạn thiếu phụ nữ ở Châu Á làm cho mất cân bằng nhân khẩu học trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!