Lịch sử tư tưởng Thiền từ Vêđa Ấn Độ tới thiền tông Trung Quốc\

Sách xác định nguồn gốc của Thiền, sự phát triển của tư tưởng Thiền trong lịch sử Phật giáo từ đầu nguồn Ấn Độ cổ đến sự hình thành tư tưởng Thiền Trung Quốc và giới thiệu các giá trị văn hoá của Thiền

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Thị Thơ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.309 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn