Các nền văn hoá thế giới: Phương đông. tập 1

Sách giới thiệu một số nền văn hoá lớn đại diện cho phương Đông đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn minh nhân loại: Trung Quốc, Ấn Độ, Arập

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Minh Hợp
Đồng tác giả: Đặng, Hữu Toàn, Nguyễn, Kim Lai, Trần, Nguyên Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Bách khoa, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn