Lịch sử triết học ấn độ cổ đại\

Giới thiệu khái quát điều kiện lịch sử, đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội cổ đại; quá trình hình thành và phát triển của triết học tôn giáo ấn độ cổ đại, các trường phái triết học tôn giáo chính thống và không chính thống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181.4 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn