Ảnh hưởng tối đa 12 quy tắc phổ quát của nghệ thuật thuyết phục/

Sách cung cấp những phương pháp thuyết phục mới; giới thiệu những kỹ năng, nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật gây ảnh hưởng

Lưu vào:
Tác giả chính: Mortensen Kurt W.
Đồng tác giả: Nguyễn, Hải Lưu (hiệu đính), Phạm, Quang Anh (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn