50 năm kinh tế ấn độ\

Giới thiệu quá trình phát triển kinh tế ấn độ trong 50 năm kể từ khi giành được độc lập; về mô hình, các cuộc cách mạng, cái cách kinh tế ở ấn độ và quan hệ kinh tế ấn độ với ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Định
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.954 N114m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn