Fiscal decentralization in developing countries (Việc phân bổ tài chính tại các nước đang phát triển)

Nghiên cứu và đánh giá về những tiến bộ và những vấn đề tồn tại trong việc phân bổ tài chính của các nước phát triển. Cụ thể về ảnh hưởng của việc cải tổ tài chính liên chính phủ ở Trung Quốc, mối quan hệ tài chính liên chính phủ trong một nền kinh tế hoạch định ở Ấn độ, giải ngân tại Inđônêxia và P...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Vaillancourt (chủ biên)
Đồng tác giả: Richard M. Bird (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Melbourne: Cambridge Univ Press, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.1 F313c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn