Tư tưởng giải thoát trong triết học ấn độ\

Sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng giải thoát; phân tích nội dung của tư tưởng này trong mỗi trường phái triết học tôn giáo ấn độ cổ đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn