Labour and industrial laws\

Sách trình bày và phân tích các điều luật liên quan đến luật lao động và luật công nghiệp ở ấn độ bao gồm luật nghiệp đoàn, luật tranh chấp công nghiệp, luật thuê nhân công, luật chi trả công, luật lợi tức lao động, luật xí nghiệp, đưa ra các vụ việc cụ thể minh họa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: K.Madhvan Pillai
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Delhi: Allahabad Law Agency, 1994
Phiên bản:Lần thứ năm
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 L100-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn