What everybody should know about labour law\

Sách trình bày các điều luật cơ bản liên quan đến thị trường lao động ấn độ qua các thời kỳ, giới thiệu hệ thống pháp luật lao động ấn độ và các văn bản pháp lý liên quan, phân tích các điều luật về lao động ấn độ từ hợp đồng lao động, người lao động, người sử dụng lao động, đến chi trả tiền công, đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: H.L. Kumar
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New Delhi: Universal law publishing, 1998
Phiên bản:Lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Wh110e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn