Hành trình đi tìm chân ngã

Sách giới thiệu những giá trị sâu sắc nhất của nền minh triết Ấn Độ hướng đến một cách nhìn mới đối với cuộc sống, một cách nhìn để đưa đến những mức độ ý thức và toại nguyện cao hơn, qua đó phát hiện chân ngã vốn có để bước vào thế giới tâm linh ngay trong khi vẫn còn là những sinh linh bình thường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Kiên Trường (biên dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 H107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn