Triết học Ấn Độ một cách tiếp cận

Nghiên cứu về triết học Ấn Độ gồm cuộc hội ngộ Đông Tây, các nền tảng của Triết học; triết lý về sự thành công, sự hoan lạc và bổn phận; triết học về sự vĩnh hằng như Jaina giáo, Yoga, Bà La Môn giáo, Phật giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Heinrich Zimmer
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn