Đình Bảng có món thịt chuột

Làng Đình Bảng nổi tiếng địa linh nhân kiệt nơi thờ Tám vị vua thời Lý, và còn nổi tiếng bởi món ẩm thực thịt chuột. Cỗ ở đây nếu không có món thịt chuột thì không được coi là cỗ sang...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!